หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 • เช็ค/ดราฟท์ ขีดคร่อมในนาม "สวัสดิการวิชาการ"
 • เช็คต่างจังหวัดเพิ่มค่าธรรมเนียมในการโอน
 • กรณีโอนเงิน
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข
   ชื่อบัญชี "สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก"
   ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-1-05313-6
  • ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข
   ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-2-02834-3
  • เช็คสั่งจ่าย "สวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก" ขีดคร่อม หรือผู้ถือ
   (หมายเหตุ) การโอนเงิน กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินมาทาง
   โทรสาร 02-591-8626 หรือ E-Mail : pibook.pibook@gmail.com
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข