หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
ผู้ที่สนใจแต่งตำรากับโครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.
.......................................................................................................................................................................................................  
    ผู้ที่สนใจแต่งตำรากับโครงการสวัสดิการวิชาการ สบช. มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้ 1. อนามัยชุมชน 2. คู่มือการฉีดยา 3. ศัพท์เฉพาะทาง เช่น คำศัพท์เฉพาะทางการพยาบาลผู้ใหญ่ คำศัพท์ทางจิตเวช หรือ คำศัพท์ศัลยกรรม 4. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 5. ระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6. มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 7. เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 8. การสื่อสารทางการพยาบาล 9. การสอนและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ 10. การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 11. รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 12. การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 13. ทันตภิบาล 14. การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 15. การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก 16. การบริหารงานสาธารณสุข 17. การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม  
 
   
 
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข