หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การใช้โสตทัศนูปกรณ์
ISBN :
978-974-10-7543-0
ราคาเล่มละ :
250   บาท
ผู้แต่ง :
ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ,อาจารย์ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา,ปณิฐาน มหุวรรณ,อาจารย์อรุณี ยันตรปกรณ์   
  เนื้อหามี 4 บท 1 ความรู้เบื้องต้นด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล 2 หลักการทำงานพื้นฐานและการทำงานเชิงเทคนิคของโสตทัศนูปกรณ์ 3 หลักการใช้ บำรุงรักษา จัดหาและจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ 4 การบริหารจัดการหน่วยโสตทัศนศึกษา
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข