หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


Paragraph Writing
ผู้แต่ง/แปล :ผศ.พัชรี จันทร์เจริญสุข
ราคา 200 บาท
 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด (Human Response to Stress)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ราคา 100 บาท
 
การเรียนการสอนเชิงรุก
ผู้แต่ง/แปล :ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย
ราคา 100 บาท
 
SPEAK ง่ายๆสไตล์พยาบาล
ผู้แต่ง/แปล :ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ & Karen Strazza Moore
ราคา 180 บาท
 
English for Nursing and Health Care Students
ผู้แต่ง/แปล :Peter C.Schwarz and Amporn Thiengtrongdee
ราคา 250 บาท
 
โรคและสมุนไพร
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์บุญศรี นุเกตุและคณะ
ราคา 230 บาท
 
เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์นิรชร ชูติพัฒนะ
ราคา 80 บาท
 
การบริหารเงินในสถานบริการสุขภาพ
ผู้แต่ง/แปล :นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ
ราคา 150 บาท
 
คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ
ผู้แต่ง/แปล :ดร.วิบูลย์ และ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล
ราคา 300 บาท
 
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข