หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ
ราคา 230 บาท
 
แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้
ผู้แต่ง/แปล :ผศ.ดร.ประกาย จิโรขน์กุล
ราคา 240 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ
ราคา 270 บาท
 
English for Nursing and Health Care Students (Work book)
ผู้แต่ง/แปล :Peter C. Schwarz
ราคา 150 บาท
 
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ราคา 160 บาท
 
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข