หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ
ISBN :
978-616-11-0580-8
ราคาเล่มละ :
210   บาท
ผู้แต่ง :
ภญ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง,ดร.พญ.กาญจนา สานุกูล,ภก.อวิรุทธิ์ สิงห์กุล,ภญ.ชุติมา วิจิตรานุวัตร   
  เนื้อหามี 10 บท ดังนี้ บทที่ 1 เรื่องยาปราศจากเชื้อ บทที่ 2 เรื่องคุณลักษณะที่ดีของยาปราศจากเชื้อ บทที่ 3 เรื่องส่วนประกอบของยาปราศจากเชื้อ บทที่ 4 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาปราศจาเชื้อ บทที่ 5 เรื่องการผลิตยาปราศจากเชื้อ บทที่ 6 เรื่องการเตรียมน้ำที่ใช้ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ บทที่ 7 เรื่องภาชนะบรรจุยาปราศจากเชื้อ บทที่ 8 เรื่องการควบคุมคุณภาพยาปราศจากเชื้อ บทที่ 9 การเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย บทที่ 10 เรื่อง การเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อ
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข