หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ISBN :
978-616-11-0645-4
ราคาเล่มละ :
160   บาท
ผู้แต่ง :
อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร   
  มีเนื้อหาถึง ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีเนื้อหาดังนี้ แนวคิดเพื่อสุขภาพองค์รวม การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพยาบาลองค์รวม การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็ง การพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
             

             

1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข