หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ปรับปรุง)
ISBN :
978-616-11-1520-3
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
ดร.มกราพันธ์จูฑะรสก   
  หนังสือการคิดอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง พศ.2556) นี้ ทางผู้แต่งได้ ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาในส่วนที่ได้จากการวิจัยที่นำกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ผู้เรียนเกิดอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจ บ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ให้ ที่มองเห็นประโยชน์ส่วน รวมมากกว่าส่วนตน โดยผู้เขียนได้นำส่วนการเกิด อัตลักษณ์มาเพิ่มเติมในส่วนท้ายเล่ม แยกเป็นบทหนึ่ง พร้อมทั้งเพิ่มเติมความเห็นเกี่ยวกับบทบาทสถานศึกษาสำหรับการพัฒนา กระบวนการคิดสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข