หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
ISBN :
978-616-11-1532-6978
ราคาเล่มละ :
100   บาท
ผู้แต่ง :
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี   
  เนื้อหาได้แปลมาจากหนังสือ Milestones in Health Promotion : Statements forom Global Conferences ขององค์การอนามัยโลก เนื้อหานำเสนอพัฒนาการของแนวคิด หลักการ นโยบาย และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพในระดับโลก ผ่านรายงานจากการประชุมนานาชาติ และการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ครั้งแรกในปี ค.ศ.1986 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ซึ่งให้กำเนินด "กฎบัตรออตตาวา" (Ottawa Charter for Health Promotion) จนถึงการประชุมในครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ. 2005 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่มาของ "กฎบัตรกรุงเทพฯ" (Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World)
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข