หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ (หนังสือหมด)
ISBN :
978-616-11-1705-4
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
อาจารย์วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ   
  ประกอบด้วย สาระสำคัญรวม 5 บท ที่เกี่ยวข้องกับสตรีตั้งครรภ์ ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ การประเมินสภาวะสุขภาพและการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้จังมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพยาบาลสตรี-ทารกที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ซึ่งผุ้แต่งได้ค้นคว้าจากตำราทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีเนื้อหาที่สมบูรณ์เพื่อสะดวกในการค้นคว้าแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาล และผุ้ที่สนใจทั่วไป
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข