หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน (หนังสือหมด)
ISBN :
978-616-11-28906
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
ดร.พรฤดี นิธิรัตน์และอาจารย์สายใจ จารุจิตร   
  เนื้อหาประกอบไปด้วย 1. ชุมชนและสุขภาพชุมชน 2.การประเมินสุขภาพชุมชน 3. การวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 4. การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 5. การดำเนินการตามแผนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน 6.การประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข