หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ
ISBN :
974-977-031-5
ราคาเล่มละ :
300   บาท
ผู้แต่ง :
ดร.วิบูลย์ และ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล   
  เนื้อหาสาระในเล่มเป็นการบูรณาการความรู้ทางแพทย์แผนไทยโบราณเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์(ปรีคลีนิคและคลินิก) บรรจุศัพท์ทางแพทย์แผนไทยเทียบเคียงกับคำศัพท์แพทย์แผนปัจจุบันและเทียบเคียงโรคทั้งสองแผน นอกจากนี้ยังมีผลงานการวิจัยเรื่อง การรักษาโรคด้วยโปรแกรมกระบวนการสร้างธาตุสมดุล 4 (Balance Four Element Program) ซึ่งได้รับโล่รางวัลวิชาการดีเด่นจากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีภาพประกอบสี่สี หากนำไปฝึกหัด จะเกิดประโยชน์ในการรักษาโรคหัวไหล่ แขน และมือ www.ukfashionstore.co.uk

www.myshowtimes.co

             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข