หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
โรคและสมุนไพร
ISBN :
978-974-04-3150-3
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
อาจารย์บุญศรี นุเกตุและคณะ   
  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้พืชผักเกือบทุกชนิดมีสรรพคุณเป็นยาประกอบกับความผันแปรของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ ดังนั้นจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพ โดยการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีการป้องกันโรค และดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อเกิดโรค
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข