หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคลอดก่อนกำหนด
ISBN :
978-974-16-8827-2
ราคาเล่มละ :
110   บาท
ผู้แต่ง :
พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว   
  เนื้อหาเกี่ยวกับ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย สาเหตุ อาการและอาการแสดงผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และการรักษาการคลอดก่อนกำหนด ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการเจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการประเมินปัญหา วางแผนและคลอดก่อนกำหนดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
             

             

1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข