หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ISBN :
978-611-11-0057-0
ราคาเล่มละ :
230   บาท
ผู้แต่ง :
อาจารย์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์   
  การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติหรือเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจโดยทั่วไปอาจแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เนื่องด้วยความหวังในชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วยและญาติอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้การดูแลนั้นจะใช้ศาสตร์พื้นฐานเหมือนกัน แต่ศิลปะการดูแลและความเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่กำลังก้าวสู่จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตย่อมผิดแผกจากการดูแลทั่วไป มีกระบวนการและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการดูแลซึ่งเน้นการประคับประคองด้านจิตใจ ความเชื่อ และความหวังของผู้ป่วยและญาติ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงเป็นเรื่องที่บุคลากรด้านสุขภาพควรศึกษา ทำความเข้าใจเพื่อสามาถช่วยเหลือผู้ป่วยในความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
             

             

1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข