หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
 
 
การประชาสัมพันธ์หนังสือ...
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรด้านเทคนิคการเขียนตำรา วันที่ 16 - 17 มีค. ...
        
 
ลดแล้วจร้า....ทุกรายการในหน้า โปรโมชั่น
 
ผู้ที่สนใจแต่งตำรากับโครงการสวัสดิการวิชาการ สบช.
 
ข้อเสนอเพื่อแต่งตำรา
 
พรบ.ละเมิดลิขสิทธิ์

        
ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ราคา 190บาท
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารย์
ราคา 250บาท
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.พรฤดี นิธิรัตน์และอาจารย์สายใจ จารุจิตร
ราคา 230บาท
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
ราคา 230บาท
 
        

 

1. การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
7. ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
8. การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
9. การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
10. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข