หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
ราคา 110 บาท
 
 
 
 
เอดส์ การรักษายาและวัคซีน  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.นพ.ภก.ปราโมทย์ ธีรพงษ์
ราคา 350 บาท
 
 
 
 
ปริทัศน์โรคติดต่อ  
ผู้แต่ง/แปล : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์:ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์มณีภรณ์ และคณะ
ราคา 295 บาท
 
 
 
 
หลักและเทคนิคปฎิบัติทางการพยาบาลเด็ก  
ผู้แต่ง/แปล : ยุพยงค์ ทังสุบุตรและคณะ
ราคา 280 บาท
 
 
 
 
ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรมบูรณะ  
ผู้แต่ง/แปล : ทญ.วรยา มณีลังกาและคณะ
ราคา 295 บาท
 
 
 
 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์มกราพันธุ์ จูฑะรสก
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ดวงกมล ปิ่นเฉลียว
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรพรรณ ภูสาหัส
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
การบริการปฐมภูมิ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อุทัยวรรณและคณะ
ราคา 320 บาท
 
 
 
 
แนวคิดพื้นฐานทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์จันทร์เพ็ญ, อาจารย์อภิญญาและคณะ
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
การวิจัยทางการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.ประกายและคณะ
ราคา 300 บาท
 
 
 
 
คู่มือวิจัยและพัฒนา  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์นงพรรณ พิริยานุพงศ์
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
คู่มือรถพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจาย์สุนันทาและคณะ
ราคา 45 บาท
 
 
 
 
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
การบริหารการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์นิตยาและคณะ
ราคา 240 บาท
 
 
 
 
พัฒนาการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สายสวาทและคณะ
ราคา 90 บาท
 
 
 
 
กระบวนการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจาร์สุระพรรณ, อาจารย์สุภาภรณ์และคณะ
ราคา 90 บาท
 
 
 
 
กฎหมายสาธารณสุข  
ผู้แต่ง/แปล : ดร. ธวัชชัยและคณะ
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้สูงอายุ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์บุญศรีและคณะ
ราคา 170 บาท
 
 
 
 
กายวิภาคศาสตร์  
ผู้แต่ง/แปล : SC-NET คณาจารย์เครือข่ายภาคใต้
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
ชีวเคมี  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รัชฎาและคณะ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ดาราพร คงจา
ราคา 80 บาท
 
 
 
 
การบำบัดทางการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ฉวีวรรณและคณะ
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
เภสัชวิทยา เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : ภก.พยงค์ และคณะ
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
เภสัชวิทยา เล่ม 3  
ผู้แต่ง/แปล : ภญ.เพ็ญนภา และคณะ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์และคณะ
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์และคณะ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์และคณะ
ราคา 150 บาท
 
 
 
page : [1] [2] [3] [4]
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข