หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์เรณูและคณะ
ราคา 190 บาท
 
 
 
 
แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อภิญญา และคณะ
ราคา 220 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3  
ผู้แต่ง/แปล : คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4  
ผู้แต่ง/แปล : คณาจารย์ สถาบันพระบรมราชชนก
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
เวชปฎิบัติการพยาบาล : โจทย์และสถานการณ์  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ประไพ โรจน์ประทักษ์
ราคา 190 บาท
 
 
 
 
คู่มือปฎิบัติการพยาบาล 2  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อภิญญา และคณะ
ราคา 270 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ผู้มีปัญหาระบบต่างๆ)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ชมนาด, อาจารย์วราภรณ์และคณะ
ราคา 320 บาท
 
 
 
 
คัมภีร์หัตถเวชพรรณนา โรค หัวไหล แขน และมือ  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.วิบูลย์ และ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล
ราคา 300 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ศศิธรและคณะ
ราคา 210 บาท
 
 
 
 
การบันทึกทางการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ราคา 75 บาท
 
 
 
page : [1] [2] [3] [4]
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข